Objectius

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) va néixer amb tres objectius estratègics: l’esport, la indústria i, la tecnologia i la comunicació. La seva finalitat és desenvolupar una sèrie de projectes destinats a fomentar i impulsar activitats relacionades amb la vela oceànica d’alta competició.


Per al compliment dels objectius, la FNOB ha definit quatre eixos estratègics: R+D, Educació i Coneixement, Ciència i Tecnologia i Medi ambient.


La creació de la FNOB l’any 2005 va ser el resultat de la feina d’una plataforma constituïda per l’Ajuntament de Barcelona, la Fira de Barcelona, l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. El Consorci EL FAR n’era el coordinador.


La FNOB treballa actualment sobre els seus quatre eixos estratègics per aconseguir la implicació i la col•laboració del teixit universitari, institucional i empresarial i així crear projectes de valor.

 

 


PROJECTES DE LA FNOB
El principal i més rellevant projecte dut a terme per la FNOB és la Barcelona World Race, la regata de volta al món a vela, a dos i sense escales. Aquesta regata ja ha celebrat dues edicions (2007-2008 i 2010-2011) i té prevista la tercera el 2014-2015 (sortida el 31 de desembre). La Barcelona World Race es va gestar amb l’objectiu de donar resposta al Pla Estratègic de l’Esport de la Ciutat de Barcelona (any 2002). El Pla va identificar un nínxol al mercat d’esdeveniments esportius nàutics pel qual la ciutat de Barcelona podia apostar. Per altra banda, la creació de la Barcelona World Race cobria l’oportunitat de crear una volta al món a vela, a dos i sense escales a bord dels vaixells Open 60, dins del calendari internacional IMOCA. Naixia així la primera regata d’aquestes característiques que porta el nom de la ciutat de Barcelona.


Per a la FNOB, la Barcelona World Race no només és la seva millor carta de presentació; és la raó per desenvolupar una sèrie d’accions i projectes que per un costat cobreixin les necessitats tècniques i esportives dels skippers participants i, per l’altre, serveixin de plataforma de promoció de la pròpia regata i de la ciutat, aportin un benefici als patrocinadors i generin notorietat sobre la navegació oceànica i sobre la classe IMOCA / Open 60.  


Aquests projectes són:
o    Esdeveniments transoceànics: es basa en l’agermanament de dues ciutats a través de la cultura i l’esport.
o    Nova York - Barcelona Transoceanic Sailing Record

o    Regates de Promoció de la flota IMOCA:
o    Europa Tour / Imoca Warm Up

o    Campus: activitats relacionades amb l’educació, la història i la cultura de la navegació:
o    II Congrés Internacional de Vela Oceànica
o    Centre d’Interpretació, Barcelona World Race
o    Exposició Navegant per la Ciència
o    Seminari de Comunicació Científica
o    Programa Educatiu
o    Tall Ships Races


Fent una passa endavant més i en relació amb la Barcelona World Race, la FNOB ha pres consciència de la seva responsabilitat envers la societat i de la necessitat de crear valor en les seves actuacions. Per aquest motiu, la fundació treballa per aconseguir la implicació i la col•laboració del teixit universitari, institucional i empresarial. Aquests són alguns convenis i acords de col•laboració potenciats per la FNOB:  

 

o    Conveni amb l’Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), per al desenvolupament d’activitats d’investigació, educació i difusió sobre les masses d’aigua i oceanografia. El projecte resultant ha esta guardonat per la Comissió Internacional Oceanogràfica de la UNESCO així com per al millor pòster presentat durant el 44è Col·loqui Internacional de Lieja sobre Dinàmiques Oceàniques.
o    Conveni amb l’Institut Químic de Sarrià (IQS) - Universitat Ramon Llull (URLL) per al desenvolupament i la innovació sobre la recuperació dels materials de les veles de les embarcacions.
o    Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) - Grup de Tecnologies Interactives per al desenvolupament d’un joc virtual en temps real que permeti seguir la regata i que serveixi de plataforma educativa.
o    Conveni amb el Centre Tecnològic Leitat, Institut Químic de Sarrià (IQS) - Universitat Ramon Llull (URLL), Quantum Europa Manufacturing SL, Laminados de Catalunya, PJM Pujades SA, Proyecto WIN –D per al desenvolupament i la innovació en les successives edicions de la Barcelona World Race per aconseguir millores en la navegació dels Open 60.
o    Col•laboració amb el CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció) – Generalitat de Catalunya, per al reciclatge i la reutilització d’elements dels vaixells Open 60 participants a la regata.
o    Col•laboració amb la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), per a la creació del 1er premi de navegació i entorn per fomentar els valors humans, científics i tecnològics de la vela oceànica. Projecte valorat amb un 91 sobre 100 pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Dins del marc d’Ajudes per al Foment de la cultura científica i de la innovació.  
o    Col•laboració amb la GENCAT - Servei de Tecnologies per a l’aprenentatge del coneixement del departament d’Educació per a la difusió i l’aplicació del Projecte Educatiu de la Barcelona World Race.
o    Col•laboració amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) per a la promoció de la participació de centres escolars, així com el desplegament del programa educatiu del seguiment de la regata i la seva explotació didàctica.

 

La previsió actual de la FNOB és seguir desenvolupant noves vies de col•laboració en relació amb el respecte del medi ambient (oceans i mars), energies renovables, noves tecnologies i projectes de pràctiques estudiantils.


Pel que fa als aspectes relacionats amb la ciutat de Barcelona, la FNOB, en coordinació amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), participa de forma activa en la proposta d’accions i esdeveniments destinats a fomentar el coneixement de la tradició marinera i la navegació oceànica, i complementar també el calendari d’accions de la ciutat.


L’any 2010, i de cara a la col•laboració amb el seu entorn més proper, la FNOB ha recuperat un edifici de remolcadors situat al Moll de Llevant de Barcelona (barri de la Barceloneta). L’objectiu d’aquesta recuperació ha estat mantenir l’arquitectura tradicional i adaptar-ne l’ús com a seu del Centre d’Interpretació Barcelona World Race.

imgfons