Base Mini Barcelona


Atenent al seu objectiu de divulgar l'esport de la vela oceànica i d'altura i facilitar la seva pràctica als ciutadans, la FNOB ha establert un conveni amb la Base Mini Barcelona per integrar la seva activitat en l'estructura de la Fundació. Un projecte comú que ajudarà a consolidar Barcelona com el referent internacional de vela oceànica que ja comença a ser, i en aquest cas, de la Classe Mini 6,50.

La Base Mini Barcelona, creada el 2014 i ara integrada en l'estructura de la FNOB, és un centre de preparació i tecnificació que forma, entrena i dóna servei als futurs navegants oceànics de Classe Mini 6,50. Com a associació sense ànim de lucre, la seva missió és la de promocionar els valors de l'esport i de la vela, enfortint les bases de la navegació oceànica.

Nota de premsa de la presentació de l'conveni.