AVÍS LEGAL/PERFIL DEL CONTRACTANT

LLOC WEB I CONTINGUTS

El lloc web www.fnob.org pertany a la Fundació Navegació Oceànica Barcelona. Aquest web té continguts informatius sobre esdeveniments del món de la vela nacional i internacional, així com de totes les activitats de la Fundació.

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona vetlla per l'actualitat i exactitud d'aquesta informació i, per tant, es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com limitar i impedir l'accés, ja sigui temporal o definitiu, sense notificació prèvia.

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona té la seva seu al carrer Moll de Llevant,1, 08039 de Barcelona, CIF G64.191.679, i està inscrita en el Protectorat de Fundacions, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, inscripció núm . 2324.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona no pot garantir la inexistència d'errors en l'accés a aquest lloc web, en els seus continguts ni que aquests es trobin totalment actualitzats, tot i que inverteix els esforços necessaris per evitar-los i esmenar-los o corregir-los amb la màxima celeritat i sempre que se li notifiquin.

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per la Fundació Navegació Oceànica Barcelona .

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona no es fa responsable de les informacions , opinions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s'accedeixi a través dels llocs web fnob.org mitjançant enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en la pàgina web interconnectada .

CONDICIONS D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web (en endavant l'usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona, ​​al mateix moment en què l'usuari accedeix a la seva pàgina web.

La pàgina web de la Barcelona World Race pot ser visitada lliurement pels usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, el present Avís Legal.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs o pàgines web gestionades per la Fundació Navegació Oceànica Barcelona dels que es fa totalment responsable, però no així dels gestionats per tercers, sobre els quals no exerceix cap tipus de control. La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no respon ni del contingut ni de l'estat dels enllaços o links a altres llocs web gestionats per tercers , i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que recomana o aprovi el seu contingut.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER L'ÚS O ​​FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB.

La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en la pàgina web és de l'usuari. La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de l’accés, la captació i ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades per als usuaris en el mateix.

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona presta els seus serveis i continguts amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactoria. La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas la Fundació durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades d'aquest lloc web serán incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal del qual és responsable la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els usuaris registrats i promocionar les activitats de la Fundació i altres informacions d'interès per al món de l'esport de la vela. Així mateix, la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat , de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades .

Prement el botó de ' enviar' del corresponent formulari, l'Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades puguin ser utilitzades per l'enviament de comunicacions informatives per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. Així mateix, en cadascuna de les trameses de comunicacions informatives, s'indicarà de manera expressa el procediment habilitat per oposar-se a l'enviament de noves comunicacions .

En els formularis de recollida de dades, totes les dades sol·licitades són obligatòries pel que en cas que l'Usuari no faciliti les dades corresponents , la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona podrà a la seva única discreció denegar el corresponent servei .

L'Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l'adreça:

Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona,
carrer Escar, número 6-8, 08039 de Barcelona.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.

PERFIL DEL CONTRACTANT

En el perfil de contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs i les adjudicacions de la FNOB. També hi trobareu les instruccions internes de contractació.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts amb publicitat, de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 1.620.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 810.000 euros.

Instruccions internes de contractació

imgfons